Vi skal giftes!


Går I og overvejer at blive gift? Tillykke!

Her er nogle praktiske oplysninger, som det er godt at kende på forhånd, hvis I vil giftes i en Adventistkirke.

1. Tag kontakt: Tag kontakt til den lokale præst, eller den præst, som I gerne vil have skal vie jer, i god tid (6-12 måneder) før brylluppet for at aftale det videre forløb og dato.

2. Juridiske ting: Der er nogle praktiske ting, der skal på plads inden et bryllup. I skal kontakte jeres bopælskommune for at få en "Ægteskabserklæring". Det kan oftest gøres på kommunens hjemmeside. Den må max være 4 måneder gammel, men vent ikke til sidste øjeblik, for den skal bruges, når præsten skal søge om vielsesbemyndigelse, og i foråret/sommeren får kommunen mange henvendelser om vielser.
Præsten skal søge Ankestyrelsen om lov til at foretage vielsen. De kræver, at mindst én af jer er døbt medlem af Adventistkirken. Ansøgningen skal være afsendt min. 1 måned før vielsen, men hvis I bare sørger for at give præsten en kopi af jeres navneattest samt ægteskabserklæringen i god tid, så ordner hun/han resten.

3. Ægteskabsforberedelse: Og så det vigtigste: at I er godt forberedt på ægteskabet og livet sammen efter brylluppet. Præsten vil tilbyde jer et forløb, hvor I som par får talt om vigtige ting i jeres parforhold. Præsten er forberedt til det og har et godt gennemarbejdet materiale, som vil hjælpe jer igennem en række samtaler. Formålet er, at I som par har det bedst mulige fundament at bygge videre på og er godt rustet til at klare de udfordringer, der uundgåeligt dukker op, når to mennesker skal til at leve sammen og "blive ét".
I må meget gerne tage kontakt til præsten allerede før I har besluttet jer for at blive gift - jo før I kan få implementeret gode kommunikationsmønstre f.eks., jo bedre. Hvis I er i tvivl om, om det overhovedet skal være jer to, så er I også velkomne til at henvende jer. Forløbet kan måske hjælpe jer til at se nogle af styrkerne i jeres forhold og gøre jer opmærksomme på områder, hvor I bør arbejde for at blive bedre. På den måde kan det hjælpe jer til selv at træffe beslutningen om, hvilken retning jeres forhold skal gå i.
Det er en rigtig god idé at begynde på ægteskabsforberedelsen 12-9 måneder før I skal giftes, så I kan koncentrere jer om jeres parforhold, før al energien bruges på invitationer, blomster og farvetemaer.
Har I ikke mulighed for at lave ægteskabsforberedelse sammen med præsten, så tag kontakt til Familieafdelingen, og vi kan anbefale andre måder, som I kan gennemgå forberedelsen på.

Held og lykke videre!

Familieafdelingen står gerne til rådighed for yderligere information eller uddybning.